Ultraljud av Bukaorta

Ultraljud av Bukaorta

Bukaortan undersöks väldigt enkelt med hjälp av ultraljud. Man vill först och främst utesluta aneurysm eller en dissektion.

Ett aneurysm i bukaortan är ett utbuktning som uppstått genom en försvagning av artärväggen. Dessa kan uppstå pga plack eller kroniskt högt blodtryck.

De flesta personer med aneurysm har inte några symtom vilket försvårar tidig upptäckt. Om ett aneurysm förblir obehandlat kan det växa sig större och större tills det brister -> allvarlig inre blödning.

 

Screening av bukaortan:

  • Screeningprogram: Bukaortaaneurysm, screening med engångsundersökning med ultraljud
  • Del av befolkningen: Män 65 år

 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör det erbjudas screening för bukaortaaneurysm till 65-åriga män genom en engångsundersökning med ultraljud. En uppföljning av screeningundersökningen bör erbjudas i de fall då bukaortadiametern är 30 mm eller mer (kan variera lokalt!).

Uppföljningen av patienterna sköts inom befintligt vårdprogram vid kärlkirurgisk klinik och innebär att patienterna erbjuds två olika åtgärder. Åtgärderna som rekommenderas är beroende av storleken på bukaortaaneurysmet. Vid små aneurysm, med en diameter mellan 30 och 54 mm, erbjuds patienten fortsatt uppföljning av bukaortadiametern i ett uppföljningsprogram. Vid stora bukaortaaneurysm, med en diameter på 55 mm eller större, övervägs en planerad, förebyggande operation.

 

 

IVC
Aorta

På pats högra sida

På pats vänstra sida

Komprimerbar

Icke-komprimerbar

Tunna väggar

Tjocka väggar

Oftast andningskorrelerad

Ej andningskorrelerad

Oftast större(kan bero på pats hydrering)

Oftast något mindre (om inte aneurysm)

Not pulsatile
(or displays ‘double-pulsatile swing’ = transmitting the cardiac atrial and ventricular pressure wave)

Pulserande (simple)

 

 

bukaorta, bukaortaaneurysm, ultraljud bukaorta, aneurysm aorta, aneurysm bukaorta ultraljud
Typer av bukaortaaneurysm

 

Att titta på:

Video-föreläsning: Ultraljud av bukaorta

Läkartidningen 2010: Screening för bukaorta-aneurysm

Socialstyrelsens riktlinjer för bukaortaaneurysm

 

http://www.sonoguide.com/abdominal_aortic_aneurysm.html