Gallblåsa och gallvägar

Ultraljud av gallblåsa och gallvägar

Ultraljud av gallblåsa. Den vanligaste orsaken för en ultraljudsundersökning av gallblåsan och gallvägarna är för att påvisa (eller givetvis utesluta) förekomsten av gallsten, i finare ord konkrement.

Gallstenar kan fastna i gallblåsans utförsgång (ductus cysticus) och kan orsaka cholecystit (inflammation av gallblåsan), som oftast ger någon form av smärta på höger sida av buken.

Skulle en eller flera gallstenar fastna längre distalt i den gemensamma gallgången (ductus choledochus), eller att gallflödet av någon annan orsak skulle upphöra/stoppas, får patienten gulsot (ikterus). Gallämnena går då ut i blodbanan som gör att patienten får gulfärgad hud och ögonvitor.

Ofta undersökar man levern och bukspottskörteln under samma undersökning.

Andra fynd och patologier som kan ses på ultraljud av gallblåsan:

 • Konkrement
 • Cholecystit
 • Veck i gallblåsan - helt normalt
 • Polyper
 • ”Sludge” (grus)
 • Adenomyomatos
 • Gallblåsecancer

Patientförberedelser

 • Patienten skall vara fastande, helst 6 timmar före undersökningen. Orsaken till att man inte får äta är att det ska vara så lite luft som möjligt i tarmarna.
 • Det är fördelaktigt att ha undersökningen på morgonen för att eliminera ökandet av tarmgas.

Restriktioner

 • Undersökningen kan oftast försvåras av skymmande tarmgaser som täcker över gallblåsan.

Sätt att komma förbi detta:

 • Be patienten sitta upp eller ligga på sin vänstra sida (left lateral decubitus) så att denne har ryggen emot dig.
 • Använd levern som ett akustiskt fönster, framförallt när patienten ligger på sin vänstra sida.
 • Be patienten andas in djupt och hålla andan / andas ut och sedan hålla andan.
 • Få patienten att puta ut buken/magen (”som när man visar att man är gravid”) mot transducern.

Patientens position

 • Oftast ses gallblåsan bäst när patienten ligger på vänster sida, men den kan även ses bra när patienten sitter eller står upp.
 • Olika lägen av patienten kan visa ifall tex gallstenar är rörliga eller sitter fast i fundus.

Att titta på:

 • Mät tjockleken av gallblåseväggen. Är den <3 mm?
 • Är gallblåsan förstorad? >10 cm i längd?
 • Använd dopplern för att se om det finns en ökad vaskularisering av gallblåseväggen.
 • Se över gallblåsehalsen-kroppen-fundus. Konkrement?
 • Titta på gallgångarna - intra- och extrahepatisk dilatation? Konkrement?
 

ultraljud av gallblåsa, gallblåsa, ultraljud gallblåsa, ultraljud av gallblåsan, gallsten, har jag gallsten, gallblåsesten, sten i gallblåsan, ultraljudsundersökning gallblåsan

Gallblåsa LONG

Normal gallblåsa i longitudinellt snitt (av gallblåsan).

Normalstor.

Välfylld (fastande patient).

Inga konkrement.

Normalväggtjocklek.

ultraljud av gallblåsa, gallblåsa, ultraljud gallblåsa, ultraljud av gallblåsan, gallsten, har jag gallsten, gallblåsesten, sten i gallblåsan, ultraljudsundersökning gallblåsan

Gallblåsa LONG

 • Normal gallblåsa i longitudinellt snitt (av gallblåsan).
 • Normalstor.
 • Välfylld (fastande patient).
 • Inga konkrement.
 • Normalväggtjocklek.