Ultraljud

Ultraljudsundersökning

Ultraljud är en medicinsk teknologi som använder sig utav högfrekventa ljudvågor för att kunna visualisera vävnader i kroppen.

ultraljud, ultraljudsundersökning, ultraljud undersökning, undersökning med ultraljudPrincipen är densamma som det är för ekolod, där man via en transducer (piezoelektrisk givare) skickar ut högfrekventa ljudvågor in i kroppen. Dessa ljudvågor reflekteras, tillbaka till samma transducer (givare), olika beroende på vilka vävnader ljudvågorna tränger igenom.

De vanligaste frekvenserna dagens ultraljudsmaskiner arbetar mellan är 2 – 15 MHz.

Vill man undersöka djupa strukturer använder man sig av en LÅG frekvens och ytligare strukturer ses bäst med en HÖG frekvens. Den höga frekvensen ger en bättre bildupplösning men du kommer inte längre ner än några cm från huden.

 

Fördelar med ultraljud

 • En ultraljudsundersökning är en säker undersökning som inte har kunnat associeras med ökad risk för cancer. Detta är extra viktigt när det gäller pediatrisk population och undersökningar av könsvävnader.
 • Ultraljud är billigare jämfört med DT och MR.
 • Mer lättillgänglig i förhållande till DT och MR, speciellt på mindre orter och sjukhus/kliniker.
 • Nästintill inga kontraindikationer jämfört med DT och MR.
 • Lätt att jämföra med kontralateral extremitet, tex: resistens i underarm med andra underarmen.
 • Tillgängligheten till Doppler.

 

Nackdelar med ultraljud

 • Undersökningen är beroende av skickligheten hos läkaren som utför undersökningen. En läkare som håller på med ultraljud dagligen får oftast bättre bilder (och således tydligare diagnos) jämfört med en läkare som sällan utför ultraljudsundersökningar.
 • Förekomst av artefakter, som kan försämra bildkvalitén och således försvåra diagnosen.
 • Ultraljud försvårar bedömningen av vävnader/strukturer med en hög akustisk impedans, som tex skelett och luft.
 • Svårt att undersöka vissa kroppstyper.

 

Bra att tänka på vid utförande av ultraljudsundersökningen

 

 • Skräddarsy alltid din undersökning till patientens kliniska tecken.
 • Ibland händer det att remissen är ofullständig och att remittenten har missat eller glömt något i anamnesen. Det kan därför vara av stort värde att försöka ta en egen anamnes när patienten är hos dig. Detta kan göras medans du undersöker patienten, alternativt innan eller efter.
 • Tidigare undersökningar (speciellt de som utförts någon annanstans) och operationer, hereditet, tidigare och aktuella sjukdomar etc är alltid bra att veta om!

 

Restriktioner

 

 • Undersökningen kan oftast försvåras av skymmande tarmgaser som täcker över gallblåsan.