Radiologisk Anatomi

Radiologisk Anatomi

På denna sida går vi igenom den grundläggande anatomiska terminologin, anatomiska positioner och plan. Dessa skall du kunna för att på bästa möjliga sätt kunna beskriva det du ser i dina röntgen-utlåtanden med anatomiska begrepp som beskriver förhållanden mellan olika delar av kroppen. En tumregel är att personen som läser ditt utlåtande skall kunna veta lokalisationen av patologin/förändringen etc endast genom att läsa utlåtandet.

 

 

 

De viktigaste anatomiska lägestermerna:

 

Superiort (kranialt el. cephaelt)mot huvudet eller övre delen av en struktur, ex. hjärtat ligger superiort om levern.

 

Inferiort (kaudalt) – bort från huvudet eller mot nedre delen av en struktur, ex. magsäcken ligger inferiort om lungorna.

 

Anteriort (ventralt)i anslutning och på framsidan av kroppen. I en pronerad position är framsidan nedvänd, i en supinerad position är framsidan uppvänd. Ex. bröstbenet ligger anteriort om hjärtat.

 

Rostralt – mot näsan el. ansiktet. Denna beteckning dyker upp inom huvudets och hjärnans anatomi. Ex pannloben ligger rostralt om hjässloben.

 

Posteriort (dorsalt)i anslutning och på baksidan av kroppen. Ex. matstrupen ligger posteriort om luftstrupen.

 

Medialt – mot mitten (medianlinjen) av kroppen eller en struktur. Medianlinjen är en tänkt vertikal linje som delar kroppen i två delar. Ex. ulna är beläget medialt på underarmen.

 

Lateralt bort från mitten av kroppen eller en struktur. Ex. radius är beläget lateralt på underarmen.

 

Intermediärt mellan två strukturer. Ex. långfingret ligger intermediärt mellan pek- och ringfinger.

 

Ipsilateralt på samma sida av kroppen. Ex. blindtarmen och levern är ipsilaterala.

 

Kontralateraltpå olika sidor av kroppen. Ex. mjälten och levern är kontralaterala.

 

Proximalt – närmare extremitetens infästning i bål eller struktur. Ex. humerus ligger proximalt om radius.

 

Distalt – långt från extremitetens infästning i bål eller struktur. Ex. falangerna ligger distalt om carpalbenen.

 

Superficialt (ytligt) ytligt på kroppen eller förhållande till struktur. Ex. musklerna i bukväggen ligger superficialt om bukhinnan.

 

Profunt (djupt) djupt i kroppen eller förhållande till struktur. Ex. musklerna i bukväggen ligger profunt om underhudsfettet.

 

Parietalt – ytterväggen av kroppshålorna, mot utsidan. Ex. Pleura parietale bildar det yttre lagret av lungsäcken som omger lungan.

 

Visceralt täcker organen i kroppshålorna. Ex. Pleura viscerale bildra det inre lagret av lungsäcken direkt på lungans yta.

 

anatomi, radiologi anatomi, radiologisk anatomi, anatomiska beskrivningar, anatomiska lägesbeskrininvar
Anatomiska lägesbeskrivningar

Kursboken (Moore & Agur) sid 1- 7 samt tabell I.1 på sid 4

 

Fotens skelett – anatomi

fot skelett, fot anatomi, fotens anatomi, fotben anatomi
Fotskelett Anatomi