Visuell uppskattning av Demens

Snabbkurs i visuell rating av demens på MR och DT

Lena Cavallin, Med dr, Överläkare, Radiologi
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Senast uppdaterad: 2019-05-24

Detta är en händig sida / dokument att ha till hands för att ha en snabb överblick över de olika demensgraderingarna och dess utseenden.

KOM IHÅG !!! Vi kan inte ställa demensdiagnos med vare sig DT eller MR.

Hjälpte denna snabbkurs dig? Berätta om jag (författaren) skall förändra något?

 

Fazekas vitsubstansgradering, den enklaste varianten av gradering;

Fazekas modifierade förenklade skattningsskala vid vitsubstansförändringar.

 • Subkortikala, periventrikulära, i den djupa vita substansen
 • Visuell rating skala 0-3
 • Flair-sekvens på MR axialt och DT axialt

Fazekas 0

 • Då finns inga vitsubstansförändringar alls - detta är vår egen tolkning och gör det enklare. På DT kan vi inte skilja Fazekas 0 från Fazekas 1.
 • Fazekas 0 är normalt till 81 år sedan finns inga friska individer med Fazekas 0.

Fazekas 1

 • är en upp till multipla vitsubstansförändringar av mer punktformat utseende. Även grupperade förändringar, men där man ändå ser att det är olika lesioner.
 • Fazekas 1 är alltid normalt!

Fazekas 2 -

 • här börjar vitsubstansförändringarna att flyta samman med små tunna band alternativt större lesioner av vitsubstans, men mindre än 2 cm.
 • är normalt i >30% hos individer >78 år

Fazekas 3

 • är sammanflytande områden med vitsubstansförändringar. Oftast ser man detta först uppe i centrum semiovale.
 • Fazekas 3 är normalt i >20% hos individer >78 år

 

Det finns olika orsaker till vitsubstansförändringar, skilj mellan glios efter infakt och tumörer och vitsubstansförändringar UNS. Patienter med hypertoni har ofta ansamling av vitsubstansförändringar ffa runt bakhornen, men detta är inte obligat.

Global Cortical Atrophy, GCA skalan

Global kortikal atrofi är lätt att bedöma på både MR och DT.

 • GCA 0 - Normalt
 • GCA 1 - Öppning av sulci
  • >50 år
 • GCA 2 - Volymförlust av gyri (vit +grå substans)
  • >80 år
 • GCA 3 - End stage atrophy – knife-blade atrophy – ”kycklingben”
  • Alltid patologiskt

 

Sällan är det bara en gradering i hjärnan. Det kan tex vara GCA 0 temporalt och GCA 1 fronto-parietalt. Temporalt brukar det vara generellt en lägre gradering än resten av hjärnan. Många gånger är det frontala regioner och/eller parietala regioner som har högre gradering.

GCA 3 brukar bara vara enstaka fåror som i bilderna ovan, där det bara är i främsta delen av temporalloben (MR) och inom bakre parietala fåror (DT) där graderingen blir GCA 3. GCA 0-1 är att betrakta som normalt. GCA 2 kan vara normalt hos den äldre befolkningen, >80 år.

Lokala områden med GCA 2 skall mötas med misstänksamhet - är i stort sett alltid patologiskt.

GCA 3 är alltid patologisk. Kolla så att inte någon infarkt har orsakat GCA 3 om så är fallet - nämn det!

 

 

Medial temporallobsatrofi, MTA

Mediala temporallobens strukturer; - Amygdala - Hippocampus - Entorhinal kortex - Lateral ventrikelns temporalhorn - Fissura choroidea - Gyrus parahippocampalis - Sulcus kollateralis - Sulcus fusiformis

Vinkeln kan variera liksom snedheten i bilden. Kan behöva rata på två olika snitt eller helt enkelt vinkla om, om man har tid.
I en ung population, <70 år anses medelvärdet MTA 1,5 vara gränsvärdet för patologi.

 • MTA 0 och MTA 1 - Alltid normalt
 • MTA 2 - Normalt om >70 år
 • MTA 3 - Normalt om >80 år
 • MTA 4 - "Alltid" Patologiskt,
  • men hos den enskilde individen kan detta vara normalt

Tänk dig hippocampus som en liten kanin. När öronen (pilen) ligger bakåt är det rätt läge att göra sin bedömning.

 

 

Central atrofi

Central atrofi finns det ingen gradering för. Jämför med ventrikelvidden på en 25 åring och och uppskattar sedan en lätt, måttlig eller uttalad gradering.

Svårt att få fram normala riktlinjer för ventriklvidgning. Jämför med ventrikelvidden hos en 25 åring! Ofta mäter man framhorns index eller tredje ventrikelns vidd:

 • < 55 år: ≤ 4 mm
 • 60 år: < 7 mm
 • 80 år: < 10 mm
 • En diameter på 10 mm över tredje ventrikeln är alltid patologiskt

Bilderna till vänster:

+ Normalt,  25 åringar
+ Lätt central atrofi
+ Måttlig central atrofi, vidgade framhorn respektive bakhorn
+ Uttalad central atrofi av framhornen


 • Vidgning av ventriklarna
 • Förlust av grå substans
 • Förlust av vit substans
 • Normal, lätt, måttlig eller uttalad

 

 • ”Vida ventriklar”
 • Hydrocephalus,
 • NPH, aqueduktstenos
 • Post infarkt och blödning
 • Post tumör och trauma

 

 

 

Posterior/parietal atrophy, Koedams rating skala, PA

Går att bedöma på DT också, besvärligt. Det finns tankar att göra den enklare. Skiljer sig inte så mycket från GCA-graderingen över parietalloben.

 • PA 0 och PA 1 är normalt.
 • PA 2 och PA 3 är enligt litteraturen patologiskt,
  • men PA 2 normalt hos äldre i alla fall >80 år.

 

 

 

Ladda ned denna sida här: Snabbkurs visuell rating MR DT 1.2