Neuroradiologi

Test 1338 - fortsättning

Storhjärnan är indelad i två hemisfärer/hjärnhalvor som i sin tur är indelad i fem hjärnlober;

 • - Frontalloben (pannloben)
 • - Parietalloben (hjässloben)
 • - Occipitalloben (nackloben)
 • - Temporalloben (tinningloben)
 • - Insulära loben*

* Insula är helt täckt av de övriga lobernas utskott. Området är ett bilateralt, somatosensoriskt barkområde i hjärnan som ligger längst inne i djupet av fissura Sylvii (sidofåran) och markerar gränserna mellan temporalloben, parietalloben och frontalloben.

 
Hjärnlober

Storhjärnan är indelad i två hemisfärer/hjärnhalvor som i sin tur är indelad i fem hjärnlober;

 • - Frontalloben (pannloben)
 • - Parietalloben (hjässloben)
 • - Occipitalloben (nackloben)
 • - Temporalloben (tinningloben)
 • - Insulära loben*

* Insula är helt täckt av de övriga lobernas utskott. Området är ett bilateralt, somatosensoriskt barkområde i hjärnan som ligger längst inne i djupet av fissura Sylvii (sidofåran) och markerar gränserna mellan temporalloben, parietalloben och frontalloben.

Hjärnlober

Storhjärnan är indelad i två hemisfärer/hjärnhalvor som i sin tur är indelad i fem hjärnlober;

 • - Frontalloben (pannloben)
 • - Parietalloben (hjässloben)
 • - Occipitalloben (nackloben)
 • - Temporalloben (tinningloben)
 • - Insulära loben*

* Insula är helt täckt av de övriga lobernas utskott. Området är ett bilateralt, somatosensoriskt barkområde i hjärnan som ligger längst inne i djupet av fissura Sylvii (sidofåran) och markerar gränserna mellan temporalloben, parietalloben och frontalloben.