Handledsfrakturer (Vuxna)

Farhad Kafi, Leg. läkare, ST-läkare Radiologi
Röntgenkliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm
Senast uppdaterad: 2019-06-01

Handledsfrakturer är väldigt vanligt förekommande där fall på utsträckt hand är den vanligaste orsaken. I Sverige drabbas drygt 20 000 vuxna varje år [1]. De drabbade är oftast äldre personer (högre risk för osteoporos) där incidensen av handledsfrakturer är som högst vid 65 års ålder. Kvinnor drabbas oftare än män. 
Frakturer av radius och ulna, proximalt om handleden, definieras som underarmsfrakturer. 

Radiologisk tolkning av handledsfrakturer

Vid frågeställningen; "skelettskada?" räcker det oftast med en rak frontalbild och en rak sidobild på slätröntgen för diagnos.
Sneda projektioner eller kompletterande DT kan vara av värde vid mer komplexa frakturer och vid operationsplanering om ledyteskada föreligger.

Fynd: Vad är viktigt för ortopeden?

Det är viktigt att särskilja på vad som klassificerar frakturen till en mer allvarlig sådan.

 • Konfiguration? Sned-, spiral eller komminut-fraktur?
 • Felställning? Dorsalt, volart, luxationsfelställning (radiokarpalt, radioulnart)?
 • Ledengagemang?
 • Ytterliggare fraktur? Processus styloideus ulnae/radii? Distal ulnafraktur? Skafoideumfraktur eller annan karpalbensfraktur?
 • Andra Associerade Skador?
  • TFCC-skada? (kan ses som en avlösning av processus styloideus ulnae på röntgen)
  • skafolunär ligamentskada?
  • avlöst fragment dorsalt på os triquetrum? (ses på ­sidobilden på röntgen)
  • handledsluxation?
handledsfrakturer, distal radiusfraktur radiologi

Colles fraktur (dorsalt felställd)

Förekommer mer hos patienter med benskörrhet (osteoporos) som ramlar och tar emot med en utsträckt hand. Yngre patienter med denna typ av fraktur har ofta råkat ut för högenergivåld.

 • Vanligaste typen av distal radiusfraktur, där det ledbärande (distala) fragmentet är dorsalt felställd - dvs med en öppen vinkelfelställning i det kortikala benet på dorsalsidan.
 • Oftast extraartikulärt (inget ledengagemang).
 • Axiell kompression av radius vanligt (ulnaplus)
 • Avlöst Processus styloideus ulnae i upp till 50% av fallen

⇐ Röntgenutlåtande av bilden till vänster:

Distal radiusfraktur med dorsal vinkelfelställning av distala fragmentet med cirka 12 grader relativt radius längsaxel.
Ulnaplus cirka 1 mm. Avlöst processus styloideus ulnae.