Hej och välkommen!

Denna hemsida har skapats i syfte som ett hjälpmedel för läkare AT/ST/Specialister och även personer med ett intresse att lära sig mer inom radiologi.

I dagsläget finns det inte en heltäckande svensk utbildningsportal inom radiologi. Målet med denna sida är att just fylla det tomrummet på absolut bästa sätt.

Allt från grundläggande anatomiska begrepp till en stor bildbank med alla modaliteter kommer att implementeras på sidan. I framtiden vill vi även ha flera olika Quiz för att du skall kunna testa dina nya kunskaper.

Just nu samlas väldigt mycket material in för att kunna börja implementeras under 2019.

Har du förslag eller synpunkter får du gärna maila oss via vårat kontaktformulär!

På återseende!

// Xray.nu